Oldaltérkép English
keresés
Maszk
 

Közösség

 
 

NCA

Az oldal az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával jött létre 2006-ban.
 
fesztivalszovetseg
A MASZK Egyesület és a THEALTER fesztivál a Magyar Fesztivál Szövetség tagja.
 
Befogadó Szinházak Társulása
A MASZK Egyesület a BESZT alapító tagja.
 
Független Színházak Szövetsége
 

Támogatóink

Open Society Fundation
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma
 

Közös értékeink - a Civilizáció nyilatkozata

Közös értékeink - a Civilizáció nyilatkozata

A Civilizáció kampány március 15. alkalmából újabb nyilatkozatot tett közzé, amihez Egyesületünk is csatlakozott.

Folyamatosan várjuk további civil szervezetek csatlakozását ezen az űrlapon keresztül.
Itt található az eddig csatlakozott szervezetek listája

Köszönjük, hogy csatlakozol, további információt a Civilizáció Facebook-oldalán kaphatsz.

Közös értékeink - a Civilizáció nyilatkozata

Alulírott civil szervezetek közleménye 2019. március 15. alkalmából

Mindenki civil, aki tesz azért, hogy világunk és benne Magyarország jobb és élhetőbb hely legyen, ahol mindenki méltóságát és jogait tiszteletben tartják, és ahol a lemaradóktól sem fordulnak el. Ehhez függetlenségünk megőrzése, a vélemény- és világnézeti szabadság biztosítása kell, a békés, félelem nélküli légkör mindannyiunk érdeke. Ennek megteremtése a mindenkori magyar kormány kötelessége. Nekünk, állampolgároknak pedig felelősségünk, hogy részt vegyünk ennek kialakításában és megőrzésében.

Mi, a nyilatkozatot aláíró civil szervezetek:

- kiállunk az állampolgári önszerveződés szabadságáért és a közügyekben való demokratikus állampolgári részvétel jogáért;
- támogatjuk az érdekeikért és jövőjükért kiálló közösségeket;
- dolgozunk azért, hogy Magyarországon mindenkinek érvényesülhessenek az emberi jogai;
- kiállunk a kisebbségek jogaiért, az elesettekért, és fontosnak tartjuk a szolidaritást: közösen cselekszünk a bármilyen szempontból hátrányos helyzetben élőkért;
- védjük Magyarország természeti kincseit és értékeit;
- fellépünk a civilek, civil szervezetek, állampolgári önszerveződések megfélemlítése, mozgásterének szűkítése ellen, küzdünk a civil szektor önállóságáért és  függetlenségéért;
- megosztjuk egymással és a hasonló célú szervezetekkel tudásunkat és tapasztalatainkat a demokratikus részvétel és a sokszínű civil társadalom lehetőségeinek bővítése érdekében.

Meggyőződésünk, hogy csak egy sokféle, virágzó és félelemmentes civil közösség adhat jó válaszokat a társadalmi problémákra. Csak egy sokszínű ország tud új és innovatív válaszokat ajánlani a kihívásokra úgy, hogy közben tiszteletben tartja állampolgárai méltóságát és a közösség hagyományait.

Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalom csak akkor lehet szabad, erős és szolidáris, ha az állampolgároknak joguk és lehetőségük van az őket érintő ügyek együttes megvitatására és megoldására. Ennek egyik módja, hogy a polgárok önszerveződő közösségekben, aktív részvétellel járulnak hozzá a társadalmi nyilvánosságban folyó párbeszédhez, és cselekednek maguk és társaik érdekében, függetlenül a mindenkori politikai vezetéstől, pártoktól.

Az állam működéséhez szükség van politikai döntéshozatalra, erre a mindenkori kormány nyer felhatalmazást.  A kormánynak pedig kötelessége a vélemények sokszínűségének figyelembe vétele, változatos szakmai álláspontok megismerése, és mérlegelése a döntések megalapozása során. A nyilatkozatot aláíró szervezetek fontos feladata, hogy támogassák a magyar társadalom tagjait érdekeik képviseletében, demokratikus jogaik, emberi méltóságuk és értékeik megőrzésében az élet minden területén.

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a számára fontos célok mellett kiálljon, és azokért polgártársaival közösségekben, civil szerveződésekben cselekedjen. Az állam felelőssége, hogy ennek feltételeit biztosítsa. Ezért követeljük, hogy:
- a kormány állítsa vissza és működtesse a társadalmi részvétel, vita és egyeztetés valódi fórumait,  biztosítsa az érdemi civil tájékozódás és beleszólás lehetőségét a döntéselőkészítésben és -hozatalban;
- a kormány azonnal vessen véget a független civil szervezetek romboló, hazug megbélyegzésének és lejáratásának a közbeszédben;
- a kormány és intézményei nyílt, átlátható és részrehajlástól mentes elosztási eljárásokkal anyagilag is támogassa a civil szervezeteket fenti feladataik betöltésében;
- az Országgyűlés haladéktalanul vonja vissza a civileket megbélyegző, munkájukat korlátozó törvényeket (“regisztrációs” törvény, “Stop Soros” csomag), és az érintettek bevonásával vizsgálja felül a civil szervezetek működését szabályozó előírásokat.

A nyilatkozat aláírói elkötelezettek abban, hogy együttműködnek a fentiek érvényesítése, az állampolgári önszerveződés és önrendelkezés fenntartása, a szabad és független civil szektor fejlesztése érdekében. Tudásunkkal és rendszeres közös fellépéssel segítjük egymást, hogy külön-külön és együtt is tehessünk azért, hogy Magyarország mindenki számára békés és jó hely legyen.
Várjuk további szervezetek csatlakozását.

A kezdeményező 90 aláíró szervezet, a csatlakozó szervezetek listája folyamatosan bővül.

 
 
  Látogatók száma: KÜLDÉS E-MAILBEN NYOMTATÁS VISSZA A LAP TETEJÉre
  maszk@maszk.hu Adatvédelmi elveink Impresszum MASZK 2006