Oldaltérkép English
keresés
Maszk
 

Közösség

 
 

NCA

Az oldal az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával jött létre 2006-ban.
 
fesztivalszovetseg
A MASZK Egyesület és a THEALTER fesztivál a Magyar Fesztivál Szövetség tagja.
 
Befogadó Szinházak Társulása
A MASZK Egyesület a BESZT alapító tagja.
 
Független Színházak Szövetsége
 

Támogatóink

Open Society Fundation
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma
 

VI-os kategória

A várva várt pályázati kiírás sok meglepetést tartogatott - potenciális pályázóknak és kurátoroknak egyaránt. Kérdések, válaszok, nemválaszok, nyilatkozatok - VI-os kategória saga dokumentum- és sajtóválogatás (nem csak leendő szakdolgozóknak és jelenleg érintett alkotóknak).

A sokak által sok szempontból vitatott pályázati kiírás az NKA honlapján olvasható.

„Az FSZSZ és a BESZT álláspontja szerint az állami és önkormányzati színházi struktúrán kívül működő előadó-művészeti szervezetek állami támogatása nem kegy, hanem a művészi szabadságot, a művészeti élet sokszínűségét, a művészet fejlesztését és a kortárs művészet iránt érdeklődő állampolgárok művelődéshez való jogát biztosító törvényi kötelezettség. (…) ”A Független Színházak Szövetsége ( FSZSZ) és a Befogadó Suzínházak Szövetsége (BESZT) sajtónyilatkozata a Merlin honlapján.

„(…) az elmúlt egy évben többször sérültek a független színházak és táncos szervezetek érdekei. Először zárolták a támogatásuk egyharmadát, majd 2%-kal csökkentették a támogatásukra vonatkozó törvényi garanciát, aztán elvonták a zárolást, több hónapos csúszással írták ki a működési pályázatukat, eltávolították a három évre kinevezett kuratóriumot, megváltoztatták a támogatás teljes összegén belüli ágazati arányokat. Miután ezek az események mind a NEFMI érdekeltségi körébe tartoztak, és mivel az elmúlt évben komolyan akadozott a kommunikáció a minisztérium és a NEFMI között, ezért a minisztérium tartózkodott attól, hogy felvegye a kapcsolatot a független szcénát képviselő FSZSZ-szel, sőt sorozatosan kikerülték az FSZSZ elnökével való találkozót, időnként még a telefont sem vették fel, most, a pályázat kiírása után úgy döntött az elnökség, hogy meghívja a NEFMI képviselőit, ezzel teremtve meg a lehetőségét annak, hogy tisztázzák az érintettek egymás között, ki hogyan látja a felsorolt eseteket. Nemcsak a NEFMI-t, hanem az ügyben érintett összes szervezetet: EMT, Táncszövetség, volt és jelenlegi kuratóriumot is meghívták a szervezők, hogy senki se hivatkozhasson arra, hogy nem képviselhette nyilvánosan az álláspontját. (…)”  – A 2011. május 12-rei szakmai találkozó napirendje, az aktuális kérdések.

A NEFMI illetékeseinek válasza a meghívásra:
„Tisztelt FSZSZ és BESZT Elnöksége!
Szőcs Géza államtitkár úr, Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszony és Elekes Botond kabinetfőnök úr köszönettel megkapta meghívásukat a 2011. május 12-én 10 órára, a Merlin Színházba szervezett találkozójukra.
Sajnálatos módon a holnapra szóló meghívó csak tegnapelőtt, 2011. május 9-én, 12 óra 7 perckor érkezett, anélkül, hogy a meghívást bármiféle előzetes időpont-egyeztetés megelőzte volna. Mindhárom vezetőnek a szóban forgó időpontban már hetekkel ezelőtt leegyeztetett, halaszthatatlan házon kívül szakmai feladatot kell teljesítenie, melynek következtében az Önök által szervezett eseményen nem tudnak részt venni.
Örömmel láttuk, hogy időközben megérkezett a találkozó témájával kapcsolatos írásos anyaguk is, amelyet természetesen az ágazat át fog tekinteni.
Kérem, a fentiekről levelem ismertetésével tájékoztassák a találkozó résztvevőit!

Üdvözlettel:
Dr. Péli Erzsébet
titkárságvezető” .

A május 12-i találkozóra megfogalmazott kérdéseinkre válaszképp Hammerstein Judit, a NEFMI kultúráért felelős helyettes államtitkára 2011. május 25-én fogadja a terület képviselőit. A megbeszélésen Hudi László, az FSZSZ elnöke, Magács László, a BESZT elnöke, és Gáspár Máté, a tavalyi kuratórium levezető elnöke vesz majd részt.
(a kérdéses páláyzat beérkezésének határideje: 2011. június 05. , vasárnap)

A Magyar Táncművészek Szövetségének nyilatkozata:

NYILATKOZAT
A Magyar Táncművészek Szövetsége 2011. május 13-án megválasztott új Elnöksége, az Előadó-művészeti törvény VI-os kategóriájára vonatkozó pályázati kiírás kapcsán támadt vitában, az alábbi nyilatkozatot teszi:

Bár megértjük a független terület elkeseredését a helyzet miatt, de visszautasítjuk a Szövetségünket és tagjainkat ért nemtelen támadásokat, a minden alapot nélkülöző feltételezéseket és a rosszindulatú sugalmazásokat. 
Visszautasítjuk, hogy megbecsült és szakmailag megkérdőjelezhetetlen művészeket, alkotókat, együttes vezetőket, tisztességükben, függetlenségükben, hozzáértésükben megkérdőjelezzenek.
Visszautasítjuk azt az arrogáns, és a normális párbeszédre még csak kísérletet sem tévő hangot, mely a táncos (és általában az előadó-művészeti) közélet bizonyos területein napjainkra eluralkodott.
Elvárjuk, hogy a táncot érintő kérdésekben, az előadó-művészet területén tevékenykedő szakmai, érdekvédelmi szervezetek vagy – akár szakértőként felkért – magánszemélyek, mielőtt nyilatkoznának, kérjék ki és ismerjék meg a Magyar Táncművészek Szövetsége álláspontját.

Üdvözöljük azonban, hogy a kulturális kormányzat - ha késve is, ha a zárolás miatt csökkentett összeggel is, de - végre kiírta többek között a VI-os kategória pályázatát.
Üdvözöljük, hogy a belső arányok átcsoportosításával, a táncművészet a magyar előadó-művészetben betöltött szerepéhez, jelentőségéhez közelítő arányban osztozhat a színházakkal, az említett pályázati támogatáson.
Üdvözöljük, hogy a realitásokat figyelembe véve, a működési pályázatokat elbíráló bizottság szétvált tánc és színházi kuratóriumra, amely ugyanakkor nem zárja ki a létrejövő produkciókban a műfajok közötti átjárás lehetőségét.
Egyetértünk a négyfős kuratóriummal, valamint a kurátorok személyével. Ugyanakkor leszögezzük, hogy a táncos terület strukturális és financiális problémáinak megoldását, az Előadó-művészeti törvény teljes körű módosítása oldhatja csak meg, és rendezheti a több évtizede magas színvonalon működő együttesek működési finanszírozását.

Tudjuk, hogy a jelen helyzet nem kínál mindenki számára elfogadható megoldást, hiszen a rendelkezésre álló keret, meg sem közelíti a várhatóan igényelt összeget. Bízunk azonban abban, hogy a módosított pályázati kiírás, a kurátorok szakértelme, elfogulatlansága és a tánc iránti elkötelezettsége garancia lehet a többség számára elfogadható döntésre.
A folyamatos forráskivonás és megszorítások miatt, a magyar táncművészet, a működésképtelenség határára sodródott, nincs tovább hova hátrálni. A megoldás azonban nem a meglévő árkok továbbmélyítése, újak létrehozása, vagy a különböző előadó-művészeti ágazatok közötti ellenségeskedés szítása, hanem épp az együttműködés, az egymás értékeinek elismerése, céljainak megértése, adott esetben annak elfogadása.
A döntést a kulturális kormányzat meghozta. A Szövetség e nyilatkozattal, az őt ért támadásokat illetően, a kérdést a maga részéről lezártnak tekinti.
A Magyar Táncművészek Szövetsége a továbbiakban is, az egész magyar táncművészetet hosszútávon meghatározó kérdésekkel kíván foglalkozni, latba vetve szakmai tudását, társadalmi súlyát. A közös célok elérésében – mindazokkal, akik ezekkel egyetértenek – hajlandó érdemi párbeszédet folytatni és a szakma érdekében együttműködni.

Budapest, 2011. május 13.
                                                      a Magyar Táncművészek Szövetsége Elnöksége

Tájékoztatásul:

Május 13-án, pénteken a Magyar Táncművészek Szövetségében tisztújító közgyűlést tartottak. A 14 fős elnökséget 7 főre csökkentették.
Az új elnökség:
Mihályi Gábor / Magyar Állami Népi Együttes
Juhász Zsolt / Duna Művészegyüttes
Kiss János / Győri Balett
Vincze Balázs / Pécsi Balett
Pataki András (Juronics Tamás helyett) / Szegedi Kortárs Balett
Török Jolán / Nemzeti Táncszínház
Bozsik Yvette / Bozsik Yvette Társulat

Akik nem lettek újra választva, illetve nem kerültek be a szűkített elnökségbe:
Fenyves Márk
Goda Gábor
Hegedűs Sándor
Szögi Csaba
Mucsi János
Dr. Fodor Antal
Ács Tamás

 
 
  Látogatók száma: KÜLDÉS E-MAILBEN NYOMTATÁS VISSZA A LAP TETEJÉre
  maszk@maszk.hu Adatvédelmi elveink Impresszum MASZK 2006